header_chart

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 45

Afgelopen week was er een forse terugval te zien in in het aantal verkochte woningen in de Randstad. Kijken we meer in detail naar de 4 grootste steden, zien we dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alle vier een terugval in aantallen verkochte huizen laten zien.

Als we naar de gemiddelde vraagprijs kijken, zien we een daling in Den Haag, een neutraal verloop in Amsterdam en Utrecht, maar een stijging in Rotterdam. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter toont een iets ander beeld, daar zien we namelijk dat Amsterdam en Utrecht stijgen, en dat  Rotterdam en Den Haag constant blijven.

Al met al dus een wat negatiever beeld dan we de afgelopen weken zagen. Des te interessanter zullen de ontwikkelingen volgende week zijn…. De grafieken vind je in ieder geval onderstaand.

20151115 3. Grafiek aantal verkochte huizen Randstad 2015YTD

20151115 4. Grafiek aantal verkochte huizen totaal Randstad 2015YTD

20151115 2. Grafiek vierkantemeterprijzen Randstad 2015YTD

20151115 1. Grafiek gemiddelde huizenprijzen Randstad 2015YTD

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Print this page