Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 45

Afgelopen week was er een forse terugval te zien in in het aantal verkochte woningen in de Randstad. Kijken we meer in detail naar de 4 grootste steden, zien we dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alle vier een terugval in aantallen verkochte huizen laten zien.

Als we naar de gemiddelde vraagprijs kijken, zien we een daling in Den Haag, een neutraal verloop in Amsterdam en Utrecht, maar een stijging in Rotterdam. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter toont een iets ander beeld, daar zien we namelijk dat Amsterdam en Utrecht stijgen, en dat  Rotterdam en Den Haag constant blijven.

Al met al dus een wat negatiever beeld dan we de afgelopen weken zagen. Des te interessanter zullen de ontwikkelingen volgende week zijn…. De grafieken vind je in ieder geval onderstaand.

Lees meer

Impact Fukushima op huizenmarkt

In deze video concludeert Thomas Bauer, Professor of Economics University of Bochum dat de prijzen van onroerend goed in de buurt van Duitse kerncentrales met 6% zijn gedaald als gevolg van Fukushima. Dat wil zeggen, de wijziging in het Duitse energiebeleid als gevolg van Fukushima.

In Duitsland gaan acht van de zeventien kerncentrales dicht. Als gevolg daarvan daalden de huizenprijzen in de omgeving van de te sluiten centrales met 6% als gevolg van dalende werkgelegenheid en een lokaal krimpende economie.

UBS Global Real Estate Bubble Index

De Amsterdamse huizenmarkt staat op nummer 6 van de huizenzeepbel-lijst (“bubble”) van UBS. De analyse van UBS ziet huizenprijzen in de hoofdstad oplopen, maar lonen ver achterblijven hetgeen kan duiden op een “bubble”. In de UBS Global Real Estate Bubble Index  analyseert UBS de ernst van de verschillende ”bubble” symptomen in geselecteerde wereldwijde financiële centra en meet het risico van een vastgoedzeepbel op basis van dergelijke patronen.

Wat is een zeepbel? UBS hanteert de volgende definitie:

Zeepbellen zijn een regelmatig terugkerend fenomeen in de vastgoedmarkten. De term “bubble” verwijst naar een aanzienlijke en systematisch te hoge waardering van vastgoed. Het bestaan van een “bubble” kan niet onomstotelijk worden bewezen, tenzij ze barsten, maar terugkerende patronen van overspannen vastgoedmarkt zijn waarneembaar in de historische data.

Kleine puntje van kritiek op dit uitstekende rapport. Voor de analyse wordt gekeken de huizenprijs “bubble” indicatoren huizenprijs ten opzichte van inkomen en huizenprijs ten opzichte van huur. Dat zijn logische maatstaven, maar Amsterdam is wel een bijzonder geval door relatief groot aandeel sociale huurwoning (44% van de totale woningvoorraad) in de woningmarkt. De verwachting is dat dit de indicator te zwaar laat wegen ten opzicht van andere steden in de analyse.

 

 

Download het volledige rapport hier…

 

referenties:

UBS Global Real Estate Bubble Index

https://www.ubs.com/global/en/wealth_management/wealth_management_research/global-bubble-index.html

Einde dalende trend eigenhuis in USA

Gisteren was het weer tijd voor de kwartaalcijfers van de Amerikaanse woningmarkt gepubliceerd door Census Bureau dat op haar beurt weer onderdeel is van U.S. Department of Commerce. Elk kwartaal wordt er met grote vrees uitgekeken naar deze officiële cijfers, omdat deze al meer dan een decennium een daling laten zien van het eigen-huisbezit.  Vorig kwartaal was dat niet anders, zo werd er door Boom Bust een vrij somber plaatje geschetst in de video: US homeownership falls to 1960s levels.Lees meer

Amsterdam is geen Londen

Vorige maand nog deed RTL Nieuws verslag over de hoge prijzen in Londen. Het aantal “miljoen +”-wijken blijft daar maar doorgroeien. In Amsterdam wordt een vergelijkbare trend gezien. Huizenprijzen stijgen sterk in Amsterdam, maar de conclusie van het artikel is dat er geen Londense taferelen zullen ontstaan op de korte termijn. Er zijn nog genoeg wijken in Amsterdam die (her)ontdekt kunnen worden zoals de Indische buurt en Amsterdam Noord. Op de lange termijn is dat echter wel de verwachting.

Lees meer

Ontwikkeling woningvoorraad aan de hand van gegunde bouwvergunningen per Augustus 2015

Op de site van het Centraal Bureau voor Statistiek wordt een overzicht gegeven van de gegunde bouwvergunningen. Deze data verschaft een aardig inzicht in het soort en in aantal projecten dat er op dit moment in Nederland ontwikkelend en gebouwd worden. Het is de beste voorspelling van de ontwikkeling van de woningvoorraad die wij tot op heden hebben kunnen vinden.
De vergunningen worden opgesplitst in woon- en bedrijfsgebouwen. De bedrijfsgebouwen worden ook onderverdeeld in soort pand, maar helaas is een vergelijkbare segmentatie voor woongebouwen niet beschikbaar. Voor de meest recente periode zien we dat bouwvergunningen voor woon- en bedrijfsgebouwen ongeveer een gelijke tred houden.

image001

Lees meer

Rondetafelgesprek Geldstelsel

In deze blog vindt je een video fragment van het rondetafelgesprek “Geldstelsel” van 14 oktober 2015 met detail discussie over de huizenmarkt. Overheid wil de schulden terug brengen, maar dat zal invloed hebben op de huizenmarkt. De discussie tijdens het  rondetafelgesprek geeft meer inzicht in de politiek omtrent dit thema.

Het gerefereerde Overzicht Financiële Stabiliteit van DNB kun je hier terug vinden:

http://www.dnb.nl/nieuws/publicaties-dnb/overzicht-financiele-stabiliteit/

Woningmarkt – Vraag en aanbod per augustus 2015

Om ons heen horen we overal dat de woningmarkt aantrekt en dat huizenprijzen stijgen. In deze blog proberen wij waarheid van fictie te onderscheiden op basis van een technische analyse van de cijfers. Om te onderzoeken of er sprake is van een aantrekkende woningmarkt hanteren wij de volgende definities:

De woningmarkt is enerzijds afhankelijk van het aanbod van woningen in de markt en anderzijds afhankelijk van de vraag. Als de vraag toeneemt, trekt de markt aan. Als het aanbod afneemt trekt de markt ook aan door de ontstane krapte. Het omgekeerd is ook zo dat een daling van de vraag de markt zal remmen, maar ook een toename van het aanbod.

De huizenprijs is de absolute prijs die gemiddeld voor een woning betaald wordt voor een gegeven gebied en periode.

Deze definities geven ons een handvat om de staat van vraag en aanbod voor de Randstad en Nederland als geheel in kaart te brengen.Lees meer