Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 45

Afgelopen week was er een forse terugval te zien in in het aantal verkochte woningen in de Randstad. Kijken we meer in detail naar de 4 grootste steden, zien we dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alle vier een terugval in aantallen verkochte huizen laten zien.

Als we naar de gemiddelde vraagprijs kijken, zien we een daling in Den Haag, een neutraal verloop in Amsterdam en Utrecht, maar een stijging in Rotterdam. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter toont een iets ander beeld, daar zien we namelijk dat Amsterdam en Utrecht stijgen, en dat  Rotterdam en Den Haag constant blijven.

Al met al dus een wat negatiever beeld dan we de afgelopen weken zagen. Des te interessanter zullen de ontwikkelingen volgende week zijn…. De grafieken vind je in ieder geval onderstaand.

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 44

We zagen gelukkig weer een positief beeld van de markt deze week – de Randstad als geheel toonde een aardige stijging van het aantal verkochte huizen, waarbij alleen Rotterdam neutraal bleef. Amsterdam, Den Haag en Utrecht vertoonden allemaal een mooie stijging.

Als we kijken naar de gemiddelde vraagprijs – zien we eveneens in alle steden een  stijging, ook als we naar de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter kijken. Al met al dus een vrij constant beeld van een opgaande markt deze week. De grafieken vind je onderstaand.

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 43

We zagen een gemengd beeld van de markt deze week – de Randstad als geheel toonde een lichte stijging van het aantal verkochte huizen, waarbij met name Amsterdam en Rotterdam voor deze stijging verantwoordelijk waren. Utrecht en Den Haag toonden daarentegen een daling.

Wat betreft de gemiddelde vraagprijs toonden juist Amsterdam en Rotterdam een daling van de prijzen – waarbij Utrecht ligt steeg en Den Haag praktisch constant bleef. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter toonde eenzelfde beeld. De grafieken vind je onderstaand.

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 41

We zagen een wat negatiever beeld van de markt afgelopen week – de Randstad als geheel toonde een daling van het totaal aantal verkochte huizen, waarbij de daling deze week gold voor alle steden. De grootse daling was overigens te vinden in Amsterdam.

De gemiddelde vraagprijs in vertoonde ook een daling in alle steden, behalve in Amsterdam – daar was dan weer sprake van een forse stijging. Voor de prijs per vierkante meter gold hetzelfde – alleen Amsterdam toonde een licht stijging. de grafieken vind je onderstaand.

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 40

We zagen een gemengd beeld van de markt afgelopen week – de Randstad als geheel toonde een stijging van het totaal aantal verkochte huizen, waarbij de grootse stijging in te vinden was in Den Haag en in Utrecht. Rotterdam bleef constant en Amsterdam toonde zelfs een daling.

De gemiddelde vraagprijs in Rotterdam en Utrecht steeg, maar in Amsterdam en Den Haag was er sprake van een daling. De prijs per vierkante meter bleef in de meeste steden stabiel, behalve in Rotterdam, waar een duidelijke stijging te zien was. De grafieken vind je onderstaand.

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 39

Nadat we vorige week een lichte daling in het aantal transacties in de Randstad zagen, zien we deze week gelukkig weer een opgaande trend in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Utrecht bleef deze week nog wat achter, daar was een kleine daling van het aantal transacties te zien. Wat betreft de prijzen – er was een lichte stijging van de vraagprijzen te zien, waarbij de vierkante meterprijs, een neutraal beeld toonde deze week – praktisch gelijk aan het niveau van vorige week.

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 38

Vorige week zagen we dat de stijgende lijn in prijzen, als in volumes die gedurende de zomer te zien waren, doorzette naar de herfst. Nu, na week 38, zien we nog steeds een stijging van de meterprijs, maar uitsluitend in Den Haag. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zien we daarentegen een daling van de meterprijs. Wat betreft het aantal transacties in de Randstad zien we een daling van circa 17%. Alleen in Utrecht was er een kleine stijging van het aantal transacties te zien. Of het nu door Prinsjesdag komt of niet – de grafieken hieronder laten een wat negatiever beeld zien dan wat we de afgelopen weken gewend waren…

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 37

Zoals we vorige week concludeerden, is er sinds maart 2015 een sterke stijging van zowel de prijzen, als het aantal transacties in de Randstad te zien. Gedurende de zomer hebben het prijsniveau en het aantal transacties zich goed weten te houden. Deze week – de eerste week van de herfst – zien we opnieuw een stijgende lijn in alle vier de steden….

Lees meer

Ontwikkeling van de huizenprijzen in de Randstad in 2015

Nadat vorige zomer een duidelijk herstel van de woningmarkt in Amsterdam zichtbaar werd, hebben inmiddels ook de huizenprijzen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich weten te herstellen. Sinds maart 2015 zien we een sterke stijging van zowel de prijzen, als het aantal transacties in deze steden. De verwachting is dat deze trend zich de komende weken zal doorzetten. September en oktober zijn van oudsher drukke maanden op de woningmarkt… Of dat dit jaar ook zo zal zijn gaan we de komende weken zien, omdat we vanaf nu elke vrijdag de meest recente data op onze site gaan publiceren!Lees meer