Huizenpijs checker blog – alles over uw woning

Deal van de Week 48 – 2015

Deze week reizen we af naar de kust, alwaar we in Bosch en Duin de grootste transactie van de week vinden. Aan de Biltseweg 10 vinden we een monumentaal landhuis met een oppervlakte van 550 vierkante meter. De woning staat op een fors perceel, van maar liefst 62.386 vierkante meter.

Met een vraagprijs van € 3.650.000 wordt er met deze verkoop een prijs per vierkante meter gerealiseerd van € 6.636 – waarmee we wederom een forse vierkante meterprijs realiseren. Wel dient men rekening te houden met het enorme perceel – waardoor de vierkante meterprijs natuurlijk wordt beinvloed.

Het huis heeft 34 maanden te koop gestaan.

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 45

Afgelopen week was er een forse terugval te zien in in het aantal verkochte woningen in de Randstad. Kijken we meer in detail naar de 4 grootste steden, zien we dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alle vier een terugval in aantallen verkochte huizen laten zien.

Als we naar de gemiddelde vraagprijs kijken, zien we een daling in Den Haag, een neutraal verloop in Amsterdam en Utrecht, maar een stijging in Rotterdam. De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter toont een iets ander beeld, daar zien we namelijk dat Amsterdam en Utrecht stijgen, en dat  Rotterdam en Den Haag constant blijven.

Al met al dus een wat negatiever beeld dan we de afgelopen weken zagen. Des te interessanter zullen de ontwikkelingen volgende week zijn…. De grafieken vind je in ieder geval onderstaand.

Lees meer

Deal van de Week 46 – 2015

Deze week zijn we weer terug in Amsterdam om de grootste transactie van de week te vinden. De woning bevindt zich wederom in Oud-Zuid, of Goud-Zuid zo u wilt. Het betreft een monumentaal herenhuis gelegen aan de Sophialaan 37, op een steenworp van het Vondelpark. Het huis meet een oppervlak van 351 m2 en bevindt zich op een perceel van 217 m2.

Met een vraagprijs van € 2.980.000 wordt er met deze verkoop een prijs per vierkante meter gerealiseerd van € 8.490, waarmee we bijna weer een record te pakken hebben – voor Nederlandse begrippen dan uiteraard. Het huis heeft slechts 4 weken te koop gestaan.

Impact Fukushima op huizenmarkt

In deze video concludeert Thomas Bauer, Professor of Economics University of Bochum dat de prijzen van onroerend goed in de buurt van Duitse kerncentrales met 6% zijn gedaald als gevolg van Fukushima. Dat wil zeggen, de wijziging in het Duitse energiebeleid als gevolg van Fukushima.

In Duitsland gaan acht van de zeventien kerncentrales dicht. Als gevolg daarvan daalden de huizenprijzen in de omgeving van de te sluiten centrales met 6% als gevolg van dalende werkgelegenheid en een lokaal krimpende economie.

Kosten nieuwbouwwoning onder de loep

Afgelopen week heeft het CBS haar periodieke cijfers over de bouwsector vrijgegeven. Bij Huizenprijs Checker zijn wij altijd opzoek naar indicatoren die aangeven hoe het gaat met de huizenmarkt. Nieuwbouwwoningen zijn daarvoor extra relevant. Dit geeft namelijk inzicht in hoe de woningmarkt bijdraagt aan de Nederlandse economie. Transacties in de “tweedehandsmarkt” leveren alleen een mutatie in eigendom op, maar per saldo niet voor de gehele Nederlandse economie. De koop van een bestaande woning kan uiteraard wel veel impact hebben voor de financiën van het individu.

image001

De cijfers van het CBS laten een vrij constante ontwikkeling zien van de prijs van een nieuwbouwwoning. Pas de laatste jaren zien wij een trendbreuk in die ontwikkeling.

Na een wat wisselvallige periode in begin van het decennium lijken de prijzen weer te stabiliseren. De loon- en materiaal component laten veel verschil zien, maar onderaan de streep zien wij een positieve ontwikkeling voor de prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Wij verwachten dat de uitholling van de nieuwbouwmarkt door inflatie nu eindelijk tot een halt is geroepen. De grillige ontwikkeling van de materiaalprijs is deels een gevolg van het feit dat de inkoop van ruwe materialen reeds maanden voor de realisatie al plaatsvindt.
image002 image003

Deal van de Week 45 – 2015

Deze week verlaten we eindelijk weer eens de hoofdstad om de grootste transactie van de week te vinden. We reizen af naar de kust – en bereiken een vrijstaande, monumentale villa aan het Kerkplein 2 in Bloemendaal. Deze  stadsvilla – meer dan een eeuw geleden gebouwd – heeft een totaaloppervlak van 430 vierkante meter en is gelegen op een perceel van 1.574 m2. Met een vraagprijs van € 2.750.000 wordt er met deze verkoop een prijs per vierkante meter gerealiseerd van € 6.395. Ondanks dat dit uiteraard een zeer forse prijs is – is het zeker niet de top van de markt op dit moment…

Ontwikkeling van de huizenprijzen Randstad 2015 – Update Week 44

We zagen gelukkig weer een positief beeld van de markt deze week – de Randstad als geheel toonde een aardige stijging van het aantal verkochte huizen, waarbij alleen Rotterdam neutraal bleef. Amsterdam, Den Haag en Utrecht vertoonden allemaal een mooie stijging.

Als we kijken naar de gemiddelde vraagprijs – zien we eveneens in alle steden een  stijging, ook als we naar de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter kijken. Al met al dus een vrij constant beeld van een opgaande markt deze week. De grafieken vind je onderstaand.

Lees meer

UBS Global Real Estate Bubble Index

De Amsterdamse huizenmarkt staat op nummer 6 van de huizenzeepbel-lijst (“bubble”) van UBS. De analyse van UBS ziet huizenprijzen in de hoofdstad oplopen, maar lonen ver achterblijven hetgeen kan duiden op een “bubble”. In de UBS Global Real Estate Bubble Index  analyseert UBS de ernst van de verschillende ”bubble” symptomen in geselecteerde wereldwijde financiële centra en meet het risico van een vastgoedzeepbel op basis van dergelijke patronen.

Wat is een zeepbel? UBS hanteert de volgende definitie:

Zeepbellen zijn een regelmatig terugkerend fenomeen in de vastgoedmarkten. De term “bubble” verwijst naar een aanzienlijke en systematisch te hoge waardering van vastgoed. Het bestaan van een “bubble” kan niet onomstotelijk worden bewezen, tenzij ze barsten, maar terugkerende patronen van overspannen vastgoedmarkt zijn waarneembaar in de historische data.

Kleine puntje van kritiek op dit uitstekende rapport. Voor de analyse wordt gekeken de huizenprijs “bubble” indicatoren huizenprijs ten opzichte van inkomen en huizenprijs ten opzichte van huur. Dat zijn logische maatstaven, maar Amsterdam is wel een bijzonder geval door relatief groot aandeel sociale huurwoning (44% van de totale woningvoorraad) in de woningmarkt. De verwachting is dat dit de indicator te zwaar laat wegen ten opzicht van andere steden in de analyse.

 

 

Download het volledige rapport hier…

 

referenties:

UBS Global Real Estate Bubble Index

https://www.ubs.com/global/en/wealth_management/wealth_management_research/global-bubble-index.html